S.C. Verbiță Truck S.R.L. – Dealer & Reparator Autorizat IVECO

Piese de schimb originale IVECO
Remanufacturate
NEXPRO
Accesorii

VERBITA TRUCK

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
START cu DISCOUNT

Art.1
SC VERBITA TRUCK SRL organizează:
CAMPANIA PROMOTIONALA
« START cu DISCOUNT »
pentru a promova serviciile si produsele de origine comercializate şi pentru recompensarea clientilor posesori de autoutilitare IVECO.

Art.2

Campania promotionala se desfasoara in perioada 07.06.2021-31.12.2022 (voucherele emise in luna noiembrie-decembrie 2021 fiind valabile pana la 31.01.2022, respectiv 28.02.2022 ) in service-ul auto al SC VERBITA TRUCK SRL din Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.282/2-3.

Art.3

Participantii sunt persoanele fizice si juridice care se prezinta la SC VERBITA TRUCK SRL si solicita efectuarea de reparatii auto la autoutilitarele marca IVECO in perioada promotiei 01.06.2021-31.12.2022.
Aceste persoane vor beneficia de un voucher in baza caruia vor beneficia de o un discount de 15% la următoarea achiziție de piese din gamele de piese și accesorii originale IVECO (Genuine, Reman, NEXPRO, Accessories) cu sau fără cost de manoperă, cu condiția să-l prezentați la următoarea vizită. Oferta este valabilă la orice vehicul IVECO.
Voucher-ele sunt valabile doar 2 luni de la momentul receptionarii. Pentru cele emise in lunile noiembrie 2021 si decembrie 2021, valabilitatea acestora va fi de pana la 31.01.2022 (pentru cele emise in luna noiembrie), respectiv 28.02.2022 ( pentru cele emise in luna decembrie 2021).
Fiecare reparatie efectuata in unitatea noastra service va beneficia de cate un voucher.


Art.4

Prezenta campanie nu se cumuleaza cu nicio alta campanie sau promotie desfasurata de SC VERBITA TRUCK SRL in aceeasi perioada.

Art.5

Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acesteia – denumit in continuare “Regulament Oficial”. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica sau juridica cu sediul in Romania si care se prezinta la SC VERBITA TRUCK SRLsi solicita efectuarea de reparatii auto la autoutilitarele marca IVECO, in perioada promotiei 07.06.2021-31.12.2022.

Art.6

Prezenta campanie se va semnaliza astfel:

– pe site-ul SC VERBITA TRUCK SRL
– in showroom-ul SC VERBITA TRUCK SRL din Arad
– prin mijloace de promovare diverse

Art.7

Taxe si impozite
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor fiscale, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.8

Prin participarea la prezenta campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu participantii la campanie nici in timpul acesteia nici dupa finalizarea ei. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei cereri, decizia Organizatorului este definitiva.

Art.9

Prezenta campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

Art.10

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Art.11

Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

SC VERBITA TRUCK SRL 

Stimate client,

Vă mulțumim pentru că ați trecut prin atelierul Verbiță Truck, dealer autorizat IVECO, pentru reparația și/sau întreținerea vehiculului dumneavoastră IVECO.
În semn de apreciere pentru încrederea acordată, vrem să vă oferim un voucher valabil 2 (două) luni în service-ul nostru.
Acest voucher vă permite să beneficiați de un discount de 15% la următoarea achiziție de piese din gamele de piese și accesorii originale IVECO (Genuine, Reman, NEXPRO, Accessories) cu sau fără cost de manoperă cu condiția să-l prezentați la următoarea vizită. Oferta este valabilă la orice vehicul IVECO. Doar în cadrul service-ului Verbiță Truck.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.verbitatruck.ro sau să cereți informații direct la atelierul nostru.

Vă așteptăm!

Cu stimă,
Alexandru Chirilă
Director de After-Sales

IVECO ON DAILY


DESCOPERIȚI

IVECO ON WAY RANGE


DESCOPERIȚI

IVECO PRODUSE
Daily

Furgonul care va schimba
perspectiva afacerii tale

Eurocargo

Camionul pe care orasul il adora,
partenerul perfect pentru afacerea
ta

IVECO S-WAY

IVECO S-WAY – Casa ta departe
de casa

GDPR

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR ȘI DE CONFIDENȚIALITATE
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC VERBIȚĂ TRUCK SRL, cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 282/2-3, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, SC VERBIȚĂ TRUCK SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul
SC VERBIȚĂ TRUCK SRL, având următoarele date de contact:
dataprotection@verbita.ro .
Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului dumneavoastra ON LINE prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de
internet și contului dumneavoastra.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina SC VERBIȚĂ TRUCK SRL în contextul serviciilor prestate prin contul on-line sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului on-line sau acestei pagini de internet (inclusiv colaborarea cu firmele de curierat în vederea transmiterilor comenzilor efectuate pe site) pentru desfășurarea relației contractuale dintre SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și dumneavoastră, inclusiv recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al VERBIȚĂ, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea; pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL sau ale partenerilor/ afiliaților SC VERBIȚĂ TRUCK SRL prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale SC VERBIȚĂ TRUCK SRL sau ale partenerilor/ afiliaților săi, inclusiv prin transmiterea de către SC VERBIȚĂ TRUCK SRL a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul dumneavoastră on line. În scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. 

Prin continuarea pe acest site sunteți de acord ca SC VERBIȚĂ TRUCK SRL să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu
dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL , a colaboratorilor/ afiliaților săi ( de exemplu Iveco) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.
Atenționare privind expirarea unor polițe de asigurare, a ITP-ului sau altor termene de valabilitate a diferitelor servicii prestate de SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și colaboratorilor/afiliaților săi
mesaje de felicitare
Temeiul juridic al prelucrărilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază: obligațiile legale care incumbă în sarcina SC VERBIȚĂ TRUCK SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului ON LINE;
interesul legitim al SC VERBIȚĂ TRUCK SRL de a-și promova produsele și/ sau serviciile;
consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

WordPress Cookie Notice de la Real Cookie Banner