S.C. Verbiță Truck S.R.L. – Dealer & Reparator Autorizat IVECO
PETRONAS

PETRONAS Lubricants International (PLI) produce și comercializează o gamă completă de lubrifianți de înaltă calitate pentru automotive și lubrifianți industriali în peste 100 de piețe la nivel global.

IVECO și PLI și-au combinat eforturile în cercetarea și dezvoltarea unor produse de o calitate remarcabilă, cum ar fi uleiurile de motor care reduc atât consumul de combustibil cât și emisiile de carbon, precum noul ulei IVECO URANIA Next, produse care pot fi folosite pentru o multitudine de aplicații, cum ar fi sistemul de frânare, filtru, axe etc., pentru toate gamele de vehicule IVECO (Ușoare, Medii, Grele).

URANIA DAILY

Uleiul de motor IVECO URANIA DAILY 5W30 potrivit camionului tău IVECO DAILY.

URANIA LS

Uleiul de motor IVECO URANIA DAILY LS 5W30 potrivit gamei IVECO DAILY.

URANIA TEK

Uleiul de motor IVECO URANIA DAILY Tek 0W30 ACEA C2 potrivit gamei IVECO DAILY.

URANIA FE

Uleiul de motor IVECO URANIA LS 5W30 ACEA E4, E7 potrivit gamei IVECO - S-WAY, T-WAY sau X-WAY.

URANIA FE-LS

Uleiul de motor IVECO URANIA FE-LS potrivit gamei IVECO - S-WAY, T-WAY sau X-WAY.

URANIA LD7

Uleiul de motor IVECO URANIA LD7 15E40 ACEA E7 potrivit gamei IVECO - S-WAY, T-WAY sau X-WAY.

URANIA LD9

Uleiul de motor IVECO URANIA LD9 10W40 ACEA E7, E9, API CK-4 potrivit diverselor gamele IVECO.

URANIA NEXT

Uleiul de motor IVECO URANIA OW20 potrivit gamei IVECO - S-WAY, T-WAY sau X-WAY.

GDPR

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR ȘI DE CONFIDENȚIALITATE
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC VERBIȚĂ TRUCK SRL, cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 282/2-3, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, SC VERBIȚĂ TRUCK SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul
SC VERBIȚĂ TRUCK SRL, având următoarele date de contact:
dataprotection@verbita.ro .
Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului dumneavoastra ON LINE prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de
internet și contului dumneavoastra.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina SC VERBIȚĂ TRUCK SRL în contextul serviciilor prestate prin contul on-line sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului on-line sau acestei pagini de internet (inclusiv colaborarea cu firmele de curierat în vederea transmiterilor comenzilor efectuate pe site) pentru desfășurarea relației contractuale dintre SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și dumneavoastră, inclusiv recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al VERBIȚĂ, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea; pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL sau ale partenerilor/ afiliaților SC VERBIȚĂ TRUCK SRL prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale SC VERBIȚĂ TRUCK SRL sau ale partenerilor/ afiliaților săi, inclusiv prin transmiterea de către SC VERBIȚĂ TRUCK SRL a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul dumneavoastră on line. În scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. 

Prin continuarea pe acest site sunteți de acord ca SC VERBIȚĂ TRUCK SRL să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu
dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL , a colaboratorilor/ afiliaților săi ( de exemplu Iveco) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.
Atenționare privind expirarea unor polițe de asigurare, a ITP-ului sau altor termene de valabilitate a diferitelor servicii prestate de SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și colaboratorilor/afiliaților săi
mesaje de felicitare
Temeiul juridic al prelucrărilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază: obligațiile legale care incumbă în sarcina SC VERBIȚĂ TRUCK SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului ON LINE;
interesul legitim al SC VERBIȚĂ TRUCK SRL de a-și promova produsele și/ sau serviciile;
consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

WordPress Cookie Notice de la Real Cookie Banner