S.C. Verbiță Truck S.R.L. – Dealer & Reparator Autorizat IVECO

VERSATILITATE

​Un partener eficient pentru fiecare sarcină

​De la livrări de marfă la construcţii, de la transportul de mărfuri congelate la serviciile citadine, noul Eurocargo este cel mai versatil autovehicul din categoria sa – şi are, de asemenea, cea mai uşoară caroserie. Fabricat din oţel cu rezistenţă la volum ridicat, cadrul şasiului poate suporta lungimi ale caroseriei cuprinse între 4265 şi 10.175 mm; traversele laterale sunt paralele pe întreaga lungime şi sunt preconfigurate astfel încât să simplifice asamblarea suprastructurii. Eurocargo oferă trei tipuri diferite de cabină pentru a satisface cerinţele oricărei sarcini efectuate. _ Cabina de zi oferă cel mai bun echilibru între lăţimea şi lungimea totală a caroseriei şi se adaptează cel mai bine la lucrul pe timp de zi din marile oraşe. _ Cabina cu cuşetă este disponibilă în versiunea cu pavilion standard sau înalt; aceasta este proiectată astfel încât să poată fi utilizată pe timpul nopţii şi este dotată cu una sau două cuşete. Două casete iluminate (accesibile atât din interior, cât şi din exterior) oferă un spaţiu suplimentar de 260 de litri pentru depozitarea bagajelor şi a sculelor. Portiera exterioară poate fi deschisă cu ajutorul unei comenzi electrice. _ Cabina pentru echipaj (cu pavilion standard) este proiectată astfel încât să poată transporta întregul echipaj, împreună cu sculele şi echipamentul: În aceasta pot intra şase pasageri şi şoferul şi este dotată special pentru a fi utilizată în construcţii sau în cadrul serviciilor de prevenire a incendiilor. În total, noul Eurocargo este disponibil în 11.000 de versiuni efectuate în fabrică, rezultate în urma combinării gamei sale de produse: două tipuri de transmisie, 14 niveluri de masă totală a autovehiculului şi şapte valori de putere utilă, 12 cutii de viteze, 15 ampatamente şi trei tipuri de cabină cu două pavilioane – pe lângă o gamă largă de sisteme de suspensie, raporturi de punte, punţi şi prize de putere (până la 1100 Nm).

MAI MULTE INFORMAȚII

Lăsaţi-ne un număr/o adresă de contact, iar specialistul nostru vă va contacta ca să vă ajute să hotărâţi care este cea mai bună soluţie.

Toate campurile sunt obligatorii

GDPR

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR ȘI DE CONFIDENȚIALITATE
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC VERBIȚĂ TRUCK SRL, cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 282/2-3, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, SC VERBIȚĂ TRUCK SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul
SC VERBIȚĂ TRUCK SRL, având următoarele date de contact:
dataprotection@verbita.ro .
Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului dumneavoastra ON LINE prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de
internet și contului dumneavoastra.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina SC VERBIȚĂ TRUCK SRL în contextul serviciilor prestate prin contul on-line sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului on-line sau acestei pagini de internet (inclusiv colaborarea cu firmele de curierat în vederea transmiterilor comenzilor efectuate pe site) pentru desfășurarea relației contractuale dintre SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și dumneavoastră, inclusiv recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al VERBIȚĂ, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea; pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL sau ale partenerilor/ afiliaților SC VERBIȚĂ TRUCK SRL prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale SC VERBIȚĂ TRUCK SRL sau ale partenerilor/ afiliaților săi, inclusiv prin transmiterea de către SC VERBIȚĂ TRUCK SRL a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul dumneavoastră on line. În scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. 

Prin continuarea pe acest site sunteți de acord ca SC VERBIȚĂ TRUCK SRL să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu
dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL , a colaboratorilor/ afiliaților săi ( de exemplu Iveco) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.
Atenționare privind expirarea unor polițe de asigurare, a ITP-ului sau altor termene de valabilitate a diferitelor servicii prestate de SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și colaboratorilor/afiliaților săi
mesaje de felicitare
Temeiul juridic al prelucrărilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază: obligațiile legale care incumbă în sarcina SC VERBIȚĂ TRUCK SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului ON LINE;
interesul legitim al SC VERBIȚĂ TRUCK SRL de a-și promova produsele și/ sau serviciile;
consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner