S.C. Verbiță Truck S.R.L. – Dealer & Reparator Autorizat IVECO

SIGURANTA

​Importanţa prevenţiei

Noul Eurocargo protejează şoferul şi încărcătura: Pe lângă robusteţe şi sistemul de siguranţă pasivă, Eurocargo este dotat acum cu un airbag la volan – o caracteristică de siguranţă de ultimă oră. Siguranţa activă este îmbunătăţită, de asemenea, datorită noilor dispozitive electronice instalate (ca dotare standard) în cadrul sistemului de asistenţă la condus.

Sistemul de avertizare la părăsirea benzii (LDWS) va avertiza şoferul dacă autovehiculul părăseşte neintenţionat banda. Datorită unei camere montate pe parbriz, sistemul poate recunoaşte marcajele rutiere şi va emite o alarmă dacă autovehiculul părăseşte banda fără ca şoferul să semnalizeze acest lucru.

Pe lângă Controlul electronic al stabilităţii autovehiculului (EVSC), sistemul avansat de frânare de urgenţă (AEBS) permite evitarea accidentelor cauzate de neatenţia şoferului. Sistemul măsoară distanţa faţă de autovehiculul din faţă şi calculează momentul în care s-ar putea produce o eventuală coliziune; se declanşează un sistem de avertizare dublă înainte de acţionarea frânelor. În cazul unui obstacol mobil, sistemul intervine automat, reducând viteza la 32 km/h pentru a evita impactul. În cazul unui obstacol fix, sistemul poate preveni şi modera impactul, reducând viteza la 10 km/h. Avertisment: AEBS nu garantează evitarea coliziunilor şi nu poate elimina riscurile pe care le implică conducerea neatentă.

Datorită acestor dispozitive noi, noul Eurocargo este în conformitate cu cerinţele noii legislaţii care intră în vigoare în noiembrie 2015 (Regulamentul Comisiei UE 347/2012).

Noile caracteristici de siguranţă nu se limitează la atât. pilotul automat (ACC ) reglează viteza, menţinând o distanţă corespunzătoare faţă de autovehiculul din faţă. În acest sens, acesta utilizează acelaşi radar AEBS (cu o rază de acţiune de 120 de metri) pentru a interveni automat, întâi prin reducerea cuplului, apoi prin acţionarea frânei de motor şi, în cele din urmă, a frânei de serviciu.

Pentru a spori siguranţa şi vizibilitatea în timpul condusului, acesta este dotat în mod standard cu lumini de zi cu LED-uri (DRL). Farurile cu xenon sunt disponibile, de asemenea, la cerere. Comenzile de pe volan pentru dispozitivele audio şi Bluetooth™ sunt concepute în scopul sporirii siguranţei rutiere, permiţându-i şoferului să îşi concentreze atenţia asupra drumului.

MAI MULTE INFORMAȚII

Lăsaţi-ne un număr/o adresă de contact, iar specialistul nostru vă va contacta ca să vă ajute să hotărâţi care este cea mai bună soluţie.

Toate campurile sunt obligatorii

GDPR

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR ȘI DE CONFIDENȚIALITATE
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC VERBIȚĂ TRUCK SRL, cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 282/2-3, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, SC VERBIȚĂ TRUCK SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul
SC VERBIȚĂ TRUCK SRL, având următoarele date de contact:
dataprotection@verbita.ro .
Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului dumneavoastra ON LINE prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de
internet și contului dumneavoastra.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina SC VERBIȚĂ TRUCK SRL în contextul serviciilor prestate prin contul on-line sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului on-line sau acestei pagini de internet (inclusiv colaborarea cu firmele de curierat în vederea transmiterilor comenzilor efectuate pe site) pentru desfășurarea relației contractuale dintre SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și dumneavoastră, inclusiv recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al VERBIȚĂ, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea; pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL sau ale partenerilor/ afiliaților SC VERBIȚĂ TRUCK SRL prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale SC VERBIȚĂ TRUCK SRL sau ale partenerilor/ afiliaților săi, inclusiv prin transmiterea de către SC VERBIȚĂ TRUCK SRL a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul dumneavoastră on line. În scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. 

Prin continuarea pe acest site sunteți de acord ca SC VERBIȚĂ TRUCK SRL să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu
dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile SC VERBIȚĂ TRUCK SRL , a colaboratorilor/ afiliaților săi ( de exemplu Iveco) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.
Atenționare privind expirarea unor polițe de asigurare, a ITP-ului sau altor termene de valabilitate a diferitelor servicii prestate de SC VERBIȚĂ TRUCK SRL și colaboratorilor/afiliaților săi
mesaje de felicitare
Temeiul juridic al prelucrărilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază: obligațiile legale care incumbă în sarcina SC VERBIȚĂ TRUCK SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului ON LINE;
interesul legitim al SC VERBIȚĂ TRUCK SRL de a-și promova produsele și/ sau serviciile;
consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner